Първи стъпки в медитацията: 3 лесни съвета / Scared of meditation? DO THIS


(For English scroll down)

Страх ли ви е да медитирате? И мен ме плашеше. Откакто се помня (откакто започнах да се интересувам от йога) избягвах медитацията главно, защото ме плашеше.


Повярвайте ми, за някой, който учи другите да бъдат повече в настоящия момент, това не е лесно признание. Само след като признаем и приемем нещо като факт обаче, можем да продължим и да се изправим срещу него - в случая да се оставя по течението на медитацията и да видя къде ше ме отведе. И ето ме тук, признавайки, че се страхувах да се изправя срещу собствения си ум, страхувайки се, че няма да намеря спокойствие и тишина, а ще се удавя в шума на собствените си мисли. Сега знам, че от това се страхува всеки. И това е нормално. Като всичко, което е вълнуващо и страшно, ако успеете да почувствате страха и ВСЕ ПАК да се изправите срещу него и да се справите по някакъв начин, толкова много ви чака от другата страна. И вие го заслужавате. Всеки го заслужава! И така, както обеща заглавието, има 3 лесни и не страшни стъпки за включване на медитацията във вашето ежедневие, които ви споделяме, а именно:

1 / Скачате ли от леглото веднага щом се включи алармата? Не го правете. Вместо това, бавно седнете в леглото и със затворени очи прекарайте само 20-30 секунди, усещайки тялото си. Как се чувствате днес? Благодарете, че сте живи и сте се събудили за още един прекрасен ден на тази земя. След това отворете очи :) Готово, може да ставате :)

2 / Следващия път, когато ви предстои хранене, направете пауза, само за момент. Наблюдавайте храната за около 15-20 секунди, цветовете, аромата. Благодарете, че имате възможността да ядете точно тази храна. Сега опитайте храната си и поне за продължителността на първата хапка вкусете бавно, използвайки всичките си сетива. А сега продължете и се насладете на храненето:)

3/ Когато сте в природата, мислите ли за всичко друго, освен за това, което е около вас? Направете малка стъпка, за да промените това: следващия път, когато сте навън, направете пауза. Спрете и наблюдавайте всички дървета наоколо, заслушайте се в шумовете, може би чуруликат птици или пък чувате спокойното ромолене на близкия поток. Вземете всичко за тези 20-30 секунди. Сега продължете и се насладете на деня си.

Ами..Това е :) 3 лесни и бързи начина да включите медитация в ежедневието си, без страшната част от това да останете насаме за твърде дълго със собствения си ум. Опитайте и ни кажете как се получава 🙏🏼 Мая и Георги


(English version)

Scared of meditation? DO THIS

By the way.. I was too!


For as long as I remember since becoming interested in yoga, I have been avoiding meditation mainly because it scared me.

Believe me, for someone who teaches others to be more present, this is not an easy thing to admit. But only after we admit and accept something as a fact, we can go ahead and face it.


So here I am, admitting I was scared to face my own mind, fearing I would not find peace and quiet but will drown in the noise of my own thoughts. I know now that this is what everyone fears. It’s only normal.


Just like everything that is exciting and scary, if you manage to feel the fear AND DO IT ANYWAY, there is so much goodness on the other side. And you deserve it. We all do!

So as promised, here are 3 easy non-scary steps to incorporate meditation in your daily life:


1) Do you jump out of bed as soon as the alarm goes off? Don’t. Slowly sit up in bed and with your eyes closed and spend just 20-30 second feeling your body. Give thanks for being alive and waking up to another day. Then open your eyes:) You are good to go now.


2) Next time you are about to have a meal, pause for a moment. Observe the food and say thanks for having the opportunity to eat this food. Now have a bite and at least for this first bite take it slow, using all your senses to feel the taste of it. Now go on, have your meal:)


3) When you are in nature, do you think of everything else but the surroundings? Take a small step to change that: next time you are outside, pause for a moment to observe all the trees around, hear the noises, hopefully the birds chirping or the peaceful sound of a nearby stream. Take it all in for these 20-30seconds. Now go and enjoy your day.


So there you have it!

3 Easy steps to incorporate meditation without the scary part of being alone for too long with your own mind.

Will try them? Let us know how it goes.

Namaste